รายนามคณะกรรมการบริษัท

scroll

รายนามคณะกรรมการบริษัท

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการ
นายปิยะ ภิรมย์ภักดี
รองประธานกรรมการ
นายวาปี ภิรมย์ภักดี
รองประธานกรรมการ
นายสันติ ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการบริหาร
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์เอเชียโฮลดิ้ง จำกัด
นายภูริต ภิรมย์ภักดี
กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
นายปิติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี
กรรมการ
และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
พล.อ. ชัยณรงค์ หนุนภักดี
กรรมการ
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการ

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชม หากต้องการข้อมูลท่านสามารถเข้าดูนโยบายของเราได้

ยอมรับ