สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น

 • สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น
  "สิงห์ปาร์ค" เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนและ
  สิ่งแวดล้อม ผ่านวิธี การจัดการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การนําน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิต
  ของโรงงานขอนแก่น บริวเวอรี่ นํากลับมา หมุนเวียนใช้ใหม่ โดยวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  ด้วยวิธีธรรมชาติ โดยสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Constructed Wetland) ซึ่งได้ปลูกพืชพันธุ์
  ที่มีคุณสมบัติช่วยคัดกรองสารเคมีสิ่งตกค้างช่วยปรับปรุงคุณภาพความสะอาดในน้ำ
  ได้เป็นอย่างดี เช่น กกจันทบูรณ์ หญ้าสตาร์ และผักตบชวา น้ำจากกระบวนการผลิต
  ในอุตสาหกรรมที่ผ่านมาตรฐานการบําบัดแล้ว จะถูกปล่อยเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำเทียม
  (Constructed Wetland) เพื่อปรับปรุงคุณภาพอีกครั้งจนได้น้ำที่มีคุณภาพ สามารถ
  นํามาใช้ในพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานที่ปลูกทั้งข้าว ที่จะเป็นพันธุ์ซึ่งสามารถ
  เป็นพันธุ์สาธิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป

  ข้อมูลสนามกอล์ฟ :
  สนามกอล์ฟ: 18 หลุม พาร์ 72 แชมป์เปี้ยนชิปคอร์ส
  ระยะสนาม:   
  ดำ 7,502 หลา
  น้ำเงิน 6,840 หลา
  ขาว 6,211 หลา
  แดง 5,280 หลา

  คลับเฮาส์ และ สิ่งอํานวยความสะดวก :
  โปรช็อป,ห้องอาหาร,ห้องล็อคเกอร์,สนามซ้อมไดร์ฟ, กรีนซ้อมพัต,กรีนซ้อมชิป

  ค่าธรรมเนียม :
    18 หลุม 9 หลุม
    วันธรรมดา 1,500 บาท   800 บาท  
    วันเสาร์และอาทิตย์ 2,000 บาท   1,200 บาท  
    แค้ดดี้ 220 บาท   120 บาท  
    รถกอล์ฟ 700 บาท   400 บาท  
    ถุงเช่า 1,200 บาท (Callaway,Taylormade,Cobra)
    รองเท้าเช่า 200 บาท

  สถานที่ตั้ง :
  สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ
  555 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น - มหาสารคาม) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260

  เบอร์โทรศัพท์ :
  043-209000

  อีเมล :
  rsvnkhonkaen@santiburi.com
  map