สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

 • สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

  สิงห์ปาร์ค เชียงราย บริหารจัดการโดย บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด ปัจจุบันเป็นสถานที่
  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่
  ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมบรรยากาศ
  และธรรมชาติที่สวยงาม ชมแปลงเกษตรกรรมอันหลากหลาย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่
  รับประทานอาหารที่ร้านภูภิรมย์ หรือสนุกกับกิจกรรมปั่นจักรยาน การเล่น zip line
  การปีนหน้าผาจำลอง