บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด

  • บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
    บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผลิตสินค้าประเภทลังกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์
    ประเภทกล่องกระดาษคอลลูเกต(Corrugators) คาร์ตัน