บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

 • บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
  ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์แก้วแล้ว บริษัทฯ
  ได้ขยายการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ขวดเพท กล่องและลังกระดาษ
  ฝาจีบ ฝาพลาสติก ลังพลาสติก เป็นต้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
  ของลูกค้าที่หลากหลายทั้งในและนอกประเทศโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้
  การดำเนินงานของบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส