บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

 • บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด
  บริษัท EST.COMPANY (1933) ทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจใหม่ ในรูปแบบ Retail
  Business ประกอบด้วยแบรนด์ EST.33 , WINE 33 , FARM DESIGN , KONAYA

  EST.33
  จำนวน 3 สาขา คือ
  1. CDC (Crystal Design Center)
  2. The Nine Center
  3. The Up Rama3

  WINE 33
  จำนวน 1 สาขาคือ
  1. CDC (Crystal Design Center)

  Farm Design
  จำนวน 12 สาขาคือ
  1. The Nine Center
  2. Terminal 21
  3. Central Plaza Rama 9
  4. Central World
  5. Central Ladphrao
  6. Central Bangna
  7. The Mall Bangkapi
  8. Fashion Island
  9. Silom Complex
  10. Central Plaza Pinklao
  11. Central Plaza Rama2
  12. Central Plaza Salaya

  KONAYA
  จำนวน 2 สาขา คือ
  1. The Nine Center
  2. Terminal 21