บริษัท คอนแทงโก จำกัด

 • บริษัท คอนแทงโก จำกัด
  บริษัท คอนแทงโก จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านกิจกรรมทางการตลาด และ สื่อ แบบครบวงจร
  (IMC  Integrated  Marketing Communication)  โดยดูแล สร้างสรรค์ และบริหารงาน
  ใน 3 ส่วน

  1. Event Organizer  อาทิ  งานสัมมนา, แฟชั่นโชว์, แถลงข่าว, เปิดตัวสินค้า, 
  งานเฉลิมฉลอง
  2. สื่อ TV.  และ Online อาทิ ผลิตรายการผ่านสื่อโทรทัศน์, เว็บไซต์, ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
  3. Music Marketing อาทิ  คอนเสิร์ตศิลปินทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

  ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งของทีมงาน และ ผลงานที่โดดเด่น จึงได้รับความไว้วางใจ
  ในการให้บริการและสร้างสรรค์ผลงานแก่ลูกค้าในระดับชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐ
  และเอกชน รวมถึงแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ  มานานกว่า 12 ปี