อาหาร
ข้าวพันดี
ข้าวพันดี

ข้าวสารบรรจุถุง ตราพันดี

สาหร่ายทะเล มาชิตะ
สาหร่ายทะเล มาชิตะ

สาหร่ายทะเล "มาชิตะ" อร่อยเนี้ยบ สาหร่ายเต็มๆ

เฮสโก้ฟู้ด อินดัสทรี
เฮสโก้ฟู้ด อินดัสทรี

บริษัท  เฮสโกฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตขนมข้าวอบกรอบคุณภาพเยี่ยม
"อาราเล่" (ARARE) ขนมเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากข้าวเหนียวปลอดสารเคมี
ซึ่งปลูกในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
และปรุงรสชาติด้วยซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นที่ปราศจากสารเคมี
ซึ่งหมักโดยกรรมวิธีทางธรรมชาติ