เฮสโก้ฟู้ด อินดัสทรี

บริษัท  เฮสโกฟู้ด อินดัสทรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตขนมข้าวอบกรอบคุณภาพเยี่ยม “อาราเล่” (ARARE) ขนมเพื่อสุขภาพที่ผลิตจาก
ข้าวเหนียวปลอดสารเคมี ซึ่งปลูกในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย และปรุงรสชาติด้วยซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น
ที่ปราศจากสารเคมีซึ่งหมักโดยกรรมวิธีทางธรรมชาติ

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้นดีที่สุด 5 กิโลกรัม