เครื่องดื่ม
โซดาตราสิงห์
โซดาตราสิงห์

จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน
แล้วจึงเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ให้พรายฟองซ่า...
ช่วยเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอร่อยซาบซ่ายิ่งขึ้น

น้ำดื่มตราสิงห์
น้ำดื่มตราสิงห์

ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซน
และรังสียูวี แล้วจึงปิดผนึกด้วยวิธีไมโครฟิลเตอร์ เพื่อรับประกัน
ความบริสุทธิ์ สะอาดอย่างแท้จริง

เพอร์ร่า
เพอร์ร่า

จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ที่สะสมแร่ธาตุยาวนาน
จึงเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมด้วยแร่ธาตุที่เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

บีอิ้ง
บีอิ้ง

เครื่องดื่มเสริมสุขภาพแนวใหม่ สำหรับคนที่ต้องการเติมความพร้อม
ให้กับร่างกายอยู่เสมอ

ซันโว

ซันโว

เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว “ซันโวทุกโอกาส” มีด้วยกัน 3 รสชาติ มิกซ์ฟรุ๊ต
มิกซ์เบอร์รี่ และ บลูพันช์