ช้างทอง

สุราขาวช้างทอง เป็นสุราขาวที่กลั่นและผ่านขบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ทำให้ได้น้ำสุราที่มีความบริสุทธิ์สูง รสชาติดี ลดโอกาส
ที่จะเกิดอาการเมาค้างหลังการดื่ม

ช้างทอง 625 มล.
625 มล.
ช้างทอง 330 มล.
330 มล.
ช้างทอง 625 มล.
625 มล.
ช้างทอง 330 มล.
330 มล.
ช้างทอง 625 มล.
625 มล.
ช้างทอง 330 มล.
330 มล.