ด้านการช่วยเหลือสังคม

อีกหนึ่งภาระกิจที่มูลนิธิฯดำเนินการมาตลอด คือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสพภัยธรรมชาติ เช่น ภัยหนาว และอุทกภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์กรการกุศล อาทิ สภากาชาดไทย และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการรับใช้ชาติ นอกจากนี้ยังมีทีมสิงห์อาสาประสานงานพร้อมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสพภัยต่างๆ

ด้านการช่วยเหลือสังคม
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการช่วยเหลือสังคม ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม