: หน้าแรก : ติดต่อเรา : ร่วมงานกับเรา : ประวัติบริษัท :  
 
 
 
 
     
 
  เลือกข้อมูลที่ท่านสนใจ
       
 
     
 
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
การรักษาสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
การสนับสนุนด้านกีฬา
ระบบบำบัดน้ำทิ้ง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญในการผลิต
สินค้าคุณภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกโรงงานอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
กับหน่วยราชการเพื่อเป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของประเทศ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น นั้น เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของ
อุตสาหกรรมไทย ในการนำระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ทันสมัย
มาใช้กับทุกโรงงานผลิตเพื่อไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่เปรียบเสมือน สายน้ำแห่งชีวิตของคนไทย

 
 
Copyright © 2010
Sigha Corporation Co., Ltd. All rights reserved.